Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

ОДОБРЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП - ПРЗ и РУП