Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Обявление за замяна на имот - собственост на Община Пловдив, съгласно решение No. 111, взето с протокол No. 4/17.03.2016 г.

Обявление