Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Обявление за промяна на ПУП

Обявление за промяна на ПУП