Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Обявление схема №18 паркоместа

Обявление схема №18 паркоместа