Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Обявление по Чл. 124 Б, Ал. 2 от ЗУТ

Обявление