Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Обявление по чл. 124 Б, Ал.2 от ЗУТ

Обявление