Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Обявление на Заповед за изм. на ПУП-ПРЗ кв.14 - нов по плана на МФЗ "Изток"