Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Обява за публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем

Обява за публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем