Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Обява за конкурс за длъжността Главен инспектор в експерт в дирекция "Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство"

Обява за конкурс за длъжността Главен инспектор в експерт в дирекция "Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство"