Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Обява за конкурс за длъжността Главен инспектор в дирекция „Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство"