Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Обява за конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел Отдел „Финанси и стопански дейности”

Обява за конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел Отдел „Финанси и стопански дейности”