Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Констативен АКТ No.8 по Чл. 225а Ал.2 от ЗУТ