Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

констативен акт No.5 по чл. 225а ал.2 от зут