Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Констативен АКТ No.43 по Чл.57а Ал.2 от ЗУТ