Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Констативен АКТ No.34 по Чл.225а Ал.2 от ЗУТ