Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Констативен АКТ No.21 по Чл.225а Ал.2 от ЗУТ