Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Извършване на овос на инвестиционно предложение за обект