Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв. 3 по плана на МФЗ "Изток-Пловдив"

Служебна бележка