Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Договор за определяне на броя, вида и седмичната кратност на обслужване на съдовете за битови отпадъци

Договор