Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

"Актуализиране на схема за търговия за поставяне на СПО в зона за временен открит паркинг в УПИ I-КЖС и магазини, кв.6 по плана на кв. "Изгрев",гр.Пловдив.

Изх.№ 100-585/15.08.2016

585