Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Актуализиране на схема за търговия за поставяне на СПО в зона за временен открит паркинг в УПИ I-КЖС и магазини, кв.6 по плана на кв. "Изгрев",гр.Пловдив.

Изх. № 1000-586/15.08.2016г.

586