Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Регистър декларации по ЗПКОНПИ

ИМЕДЛЪЖНОСТДЕКЛАРАЦИЯ
1Стефка ЧолаковаДиректор,
Дирекция "Бюджет, финансово счетоводни и стопански дейности"
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
2Анета Найденова – РашковаНачалник,
Отдел „Финанси и стопански дейности”
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
3Величка Георгиева МитоваГлавен експерт "Счетоводител",
Отдел „Финанси и стопански дейности”
Декларация по чл.35, ал.1, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
4Стефка СимеоноваГлавен експерт „Образование и култура”,
Отдел „Финанси и стопански дейности”
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
5Катя СтефановаСтарши експерт "Счетоводител",
Дирекция " Бюджет, финансово счетоводни и стопански дейности"
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
6Анелия Николаева ПоповаГлавен инспектор „Търговия и услуги“,
Отдел „Финанси и стопански дейности”
Декларация по чл.35, ал.1, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
7Кичка ДобровскаСтарши счетоводител,
Отдел „Финанси и стопански дейности”
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
8Станислава Колева - ТрендафиловаНачалник отдел,
Отдел „Административно правно обслужване, канцелария и човешки ресурси“
Декларации по чл.35, ал.1, т.1 и т.2
9Радка ДимитроваГлавен експерт "Човешки ресурси",
Отдел „Административно правно обслужване, канцелария и човешки ресурси“
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
10Милена СтанкинаГлавен експерт,
"Информационно обслужване"
Декларация по чл.35, ал.1, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
11Петя Тенева ПетковаГлавен специалист „ Канцелария и контрол по решенията”,
Отдел „Административно правно обслужване, канцелария и човешки ресурси“
Декларация по чл.35, ал.1, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
12инж. Мариела СтойноваГлавен инженер,
Дирекция „Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство"
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
13инж. Красимир ПоповГлавен експерт "Инвестиционна политика",
Дирекция „Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство"
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
14инж. Елена РусеваГлавен експерт "Електрификация",
Дирекция „Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство"
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
15инж. Дора ТончеваГлавен експерт „Кадастър и регулация",
Дирекция „Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство"
Декларация по чл.35, ал.1, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
16техн. Анна ПенчеваГлавен специалист „Етажна собственост, кадастър и регулация”,
Дирекция „Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство"
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
17техн. Йовка ГудеваГлавен специалист „УП и ПУП“,
Дирекция „Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство"
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
18Иван ДишляновГлавен специалист "Пътна инфраструктура и благоустройство" - "ДДИ,
Дирекция "УТ, ИИ и Б"
Дирекция „Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство"
Декларация по чл.35, ал.1, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
19Свобода ТафроваСтарши специалист "НС",
Дирекция „Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство"
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
20Бойка ЧунчуковаГлавен специалист "Устройствено планиране и подробни устройствени планове"Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
21Еленка ИвановаСтарши специалист „Кадастър и регулация”,
Дирекция „Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство"
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
22Петранка КойчеваСтарши специалист „УТ и КС”,
Дирекция „Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство"
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
23Мая ТаневаГлавен експерт,
"Здравеопазване и социални дейности" - ДДИ, Отдел: "Гражданско административно обслужване, образование и култура, здравеопазване, социални дейности и жилищна политика"
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
24Васко ВасилевГлавен инспектор " Екология", Дейност 623 - Чистота - Местна дейностДекларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
25Илияна ГаръбскаСтарши инспектор " Екология", Дейност 623 - Чистота - Местна дейностДекларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
26Златка АнгеловаНачалник отдел,
"Гражданско административно обслужване, образование и култура, здравеопазване, социални дейности и жилищна политика"
Декларация по чл.35, ал.1, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
27Марианна РангеловаСтарши експерт "Документооборот",
Отдел "Гражданско административно обслужване, образование и култура, здравеопазване, социални дейности и жилищна политика"
Декларация по чл.35, ал.1, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
28Дина ЛюцкановаСтарши експерт "Стопански дейности",
Отдел " Финанси и стопански дейности"
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
29Галина ДоксеваМладши експерт "Гражданско административно обслужване",
Отдел "Гражданско административно обслужване, образование и култура, здравеопазване, социални дейности и жилищна политика".
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
30Хермине Семерджиян - ЗароваГлавен специалист "Гражданско административно обслужване",
Отдел "Гражданско административно обслужване, образование и култура, здравеопазване, социални дейности и жилищна политика"
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
31Светла КръстеваГлавен специалист "Гражданско административно обслужване",
Отдел "Гражданско административно обслужване, образование и култура, здравеопазване, социални дейности и жилищна политика"
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
32Десислава СтойчеваМладши експерт "Компютърна обработка на информацията",
Отдел "Гражданско административно обслужване, образование и култура, здравеопазване, социални дейности и жилищна политика"
Декларация по чл.35, ал.1, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
33Ангелина БотевскаГлавен специалист "Жилищно настаняване",
Отдел "Гражданско административно обслужване, образование и култура, здравеопазване, социални дейности и жилищна политика"
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
34Албена ПетроваМладши експерт "Гражданско административно обслужване", '
Отдел "Гражданско административно обслужване, образование и култура, здравеопазване, социални дейности и жилищна политика"
Декларация по чл.35, ал.1, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
35Илинка ЧерпоковаГлавен специалист "Жилищно настаняване",
Отдел "Гражданско административно обслужване, образование и култура, здравеопазване, социални дейности и жилищна политика"
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
36Миглена БарбоваСтарши специалист "Касиер",
Дирекция " Бюджет, финансово счетоводни и стопански дейности"
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
37Ели ЗахариеваСчетоводител,
Други дейности по образованието
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
38Елена СребреваСчетоводител,
Други дейности по образованието
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
39Мариана ГеноваСчетоводител,
Други дейности по образованието
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
40Маргарита АнгеловаСчетоводител,
Други дейности по образованието
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
41Нели ЩърбеваСчетоводител,
Други дейности по образованието
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
42Никола МаноловГлавен счетоводител,
Детски ясли и млечни кухни /счетоводство/
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
43Донка ХристоваКасиер,
Детски ясли и млечни кухни /счетоводство/
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
44Ненчо ДойчевскиСтарши специалист " Домакин и ОМП",
Дирекция "Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство"
Декларация по чл.12, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
45Цветина КашилскаГлавен специалист " Стопански дейности",
Отдел "Гражданско административно обслужване, образование и култура, здравеопазване, социални дейности и жилищна политика"
Декларация по чл.35, ал.1, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
46Ивелина ВасеваМладши експерт " Жилищно настаняване",
Дирекция " Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство"
Декларация по чл.35, ал.1, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
47Величка АрахангеловаМладши експерт,
Дирекция " Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство"
Декларация по чл.35, ал.1, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
48Мария ТрендафиловаГлавен инспектор " Строителен контрол ",
Дирекция " Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство".
Декларация по чл.35, ал.1, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
49Елица КръстеваГлавен експерт " Архитектура и градоустройство",
Дирекция " Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство"
Декларация по чл.35, ал.1, т.1
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
50Златка ГеоргиеваСтарши специалист "Жилищно настаняване", Отдел "Гражданско административно обслужване, образование и култура, здравеопазване, социални дейности и жилищна политика"Декларация по чл.35, ал.1, т.1
51Арх. Соня АндоноваДиректор,
Дирекция " Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство"
Декларация по чл.35, ал.1, т.1
52Добрияна ИвановаСтарши специалист "Стопански дейности",
Отдел "Финанси и стопански дейности"
Декларация по чл. 12 т.1
53Петя ДимитроваГлавен експерт "Административно обслужване и документооборот",
Отдел "Административно правно обслужване, канцелария и човешки ресурси"
Декларация по чл.12, т.1
54Мирослава СукареваСекретар на район "Източен"Декларация по чл.35, ал.1, т.2
55Ерол СадъковЗаместник - кмет "Обществен ред, сигурност, интеграция на малцинствата и социална политика"Декларация по чл.35, ал.1, т.1
56Атанас КунчевЗаместник - кмет "Устройство на територията, инженерна инфраструктура, благоустройство и стопански дейности"Декларация по чл.35, ал.1, т.1
57Петър ВенковСтарши специалист "Домакин и ОМП"Декларация по чл.35, ал.1, т.1