Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Търгове и Конкурси

ЗАПОВЕД № ЗРИ 104/13.03.2015г. На основание чл.46, ал.1, т.П от ЗМСМА, чл.56 от ЗУТ, чл.ЗЗ, ал.1, във връзка с чл.32 от Наредбата за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности

ЗАПОВЕД № ЗРИ 104/13.03.2015г. На основание чл.46, ал.1, т.П от ЗМСМА, чл.56 от ЗУТ, чл.ЗЗ, ал.1, във връзка с чл.32 от Наредбата за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията…

Провеждане на публичен търг

Провеждане на публичен търг с явно наддаване на места по одобрени схеми по чл. 56 от ЗУТ Файлове за изтегляне: Обява

Провеждане на публичен търг

Провеждане на публичен търг за определяне на ползватели на терени, представляващи части от имоти общинска собственост и находящи се в гр.Пловдив, район „Източен“, по одобрени от ЕСУТ при район „Източен“ схеми за разполагане на стационарни преместваеми обекти с предназначение търговски…

Провеждане на публичен търг

Провеждане на публичен търг с явно наддаване на места по одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ за разполагане на гаражне клетки

"Помощ в дома" удължава срока за приемане на документи за свободните позиции

Район „Източен“ като бенефициент по Проект „Пмощ в дома“ удължава рока за прием на документи за свободна позиция: домашен санитар – 1бр. по чл.68 ал.1 т.3 от Кодекса на труда Файлове за изтегляне: Удължена обява