Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Търгове и Конкурси

Списък на допуснатите кандидати за провеждане на конкурса за длъжността Главен инспектор в дирекция "Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство"

Списък на допуснатите кандидати за провеждане на конкурса за длъжността Главен експерт в дирекция "Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство"

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО"

Списък на допуснатите кандидати за провеждане на конкурса за длъжността Главен инспектор в дирекция "Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство"

Публичен търг с явно наддаване за определяне ползватели на имоти общинска собственост

Публичен търг с явно наддаване за определяне ползватели на имоти общинска собственост

Конкурс за приемане на военна служба на офицери и сержанти и войнишки длъжности

Файлове за изтегляне: Документи

Списък на допуснатите кандидати за провеждане на конкурс за длъжността главен инженер в дирекция "Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство"

Списък на допуснатите кандидати за провеждане на конкурс за длъжността главен инженер в дирекция „Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство“

КОМАНДВАНЕ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ВОЙНИШКИ ДЛЪЖНОСТИ

КОМАНДВАНЕ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ВОЙНИШКИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА,ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА ЗА ВРЕМЕТО ОТ 16.05.2016Г. ДО 07.06.2016Г. Файлове за изтегляне: КОНКУРС

СПИСЪК НА ВАКАНТНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ВОЙНИЦИ ОТ 61-ВА МЕХАНИЗИРАНА БРИГАДА-КАРЛОВО

СПИСЪК НА ВАКАНТНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ВОЙНИЦИ ОТ 61-ВА МЕХАНИЗИРАНА БРИГАДА-КАРЛОВО Файлове за изтегляне: СПИСЪК

СПИСЪК НА ВАКАНТНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ВОЙНИЦИ ОТ 2-РА МЕХАНИЗИРАНА БРИГАДА-СТАРА ЗАГОРА

СПИСЪК НА ВАКАНТНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ВОЙНИЦИ ОТ 2-РА МЕХАНИЗИРАНА БРИГАДА-СТАРА ЗАГОРА ЗА ЗАЕМАНЕ СЛЕД КОНКУРС Файлове за изтегляне: СПИСЪК