Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Отдел "Гражданско административно обслужване и управление на собствеността"

Началник отдел

Вили Панайотова Желязкова

телефон:
+359 60 10 84;
+359 32 63 27 40

факс:     
+359 32 631 610

E-mail:
iztok-grao@plovdiv.bg

Кабинет: 25

Приемно време:
всеки ден от  8:30 - 17:00 ч.

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2


Старши експерт „Документооборот“

Свобода Красимирова Тафрова

телефон:
+359 32 601 077

факс:     
+359 32 631 610

E-mail:
iztochen_bg@abv.bg

Кабинет: 18

Приемно време:
всеки ден от 8:30 - 17:00 ч.

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2


Младши експерт „Гражданско и административно обслужване”

Златка Божидарова Зенгирова

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2


Младши експерт „Стопански дейности”

Дина Гочева Люцканова

телефон:
+359 32 601 068

факс:     
+359 32 631 610

E-mail: -

Кабинет: 28

Приемно време:
всеки ден от 8:30 - 17:00 ч.

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2


Младши експерт „Стопански дейности”

Петя Николова Янъкова

телефон:   
+359 32 601 068

факс:   
+359 32 631 610

E-mail: -

Кабинет: 28

Приемно време:
всеки ден от 8:30-17:00 ч.

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2


Главен специалист „Гражданско и административно обслужване”

Хермине Артин Семерджиян - Зарова

телефон:
+359 32 60 10 62

факс:     
+359 32 631 610

E-mail:
iztok-grao@plovdiv.bg

Кабинет: 1

Приемно време:
всеки ден от  8:30 - 17:00 ч.

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2


Главен специалист „Информационно обслужване“

Пламена Димитрова Дачева

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2


Главен специалист „Жилищно настаняване“

Валя Костадинова Кисьова

телефон:
+359 32 601 069

факс:     
+359 32 631 610

E-mail: -

Кабинет: 29

Приемно време:
всеки вторник и четвъртък от 9:00 - 12:00 ч.

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2


Старши специалист „Гражданско и административно обслужване”

Светла Желязкова Кръстева

телефон:
+359 32 601 084

факс:     
+359 32 631 610

E-mail: -

Кабинет: 25

Приемно време:
всеки ден от 8:30 - 17:00 ч.

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2


Старши специалист „Гражданско и административно обслужване” - ДДИ

Галина Николова Гайдаджийска

телефон:
+359 32 63 27 40

факс:     
+359 32 631 610

E-mail:
iztok-grao@plovdiv.bg

Кабинет: 25

Приемно време:  
всеки ден от 8:30 - 17:00 ч.

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2


Старши специалист „Жилищно настаняване”

Ангелина Крумова Ботевска

телефон:
+359 32 601 069

факс:     
+359 32 631 610

E-mail: -

Кабинет: 29

Приемно време: 
вторник и четвъртък от 9:00 - 12:00 ч.

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2


Старши специалист „Жилищно настаняване” - ДДИ

Илинка Тодорова Черпокова

телефон:
+359 60 10 84;
+359 32 63 27 40

факс:     
+359 32 631 610

E-mail:     
iztok-grao@plovdiv.bg

Кабинет: 25

Приемно време:
всеки ден от   8:30 - 17:00 ч.

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2


Старши специалист „Касиер”

Миглена Спасова Барбова

телефон:
+359 32 601 088

факс:   
+359 32 631 610

E-mail: -

Кабинет: 26

Приемно време:
всеки ден от 8:30 - 17:00 ч.

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2


Главен инженер

Мариела Пеева Стойнова

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2