Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Отдел "Гражданско административно обслужване и управление на собствеността"

Началник отдел


Старши експерт „Документооборот“

Свобода Красимирова Тафрова

телефон:
+359 32 601 077

факс:     
+359 32 631 610

E-mail:
iztochen_bg@abv.bg

Кабинет: 18

Приемно време:
всеки ден от 8:30 - 17:00 ч.

Декларация по чл.12, т.1


Младши експерт „Гражданско и административно обслужване”

Златка Божидарова Зенгирова

Декларация по чл.12, т.1


Старши експерт „Стопански дейности”

Дина Гочева Люцканова

телефон:
+359 32 601 068

факс:     
+359 32 631 610

E-mail: -

Кабинет: 28

Приемно време:
всеки ден от 8:30 - 17:00 ч.

Декларация по чл.12, т.1


Старши експерт „Стопански дейности”

Петя Николова Арабаджийска

телефон:   
+359 32 601 068

факс:   
+359 32 631 610

E-mail: -

Кабинет: 28

Приемно време:
всеки ден от 8:30-17:00 ч.

Декларация по чл.12, т.1


Главен специалист „Гражданско и административно обслужване”

Хермине Артин Семерджиян - Зарова

телефон:
+359 32 60 10 62

факс:     
+359 32 631 610

E-mail:
iztok-grao@plovdiv.bg

Кабинет: 1

Приемно време:
всеки ден от  8:30 - 17:00 ч.

Декларация по чл.12, т.1


Главен специалист „Информационно обслужване“

Пламена Димитрова Дачева

Декларация по чл.12, т.1


Главен специалист „Жилищно настаняване“

Валя Костадинова Кисьова

телефон:
+359 32 601 069

факс:     
+359 32 631 610

E-mail: -

Кабинет: 29

Приемно време:
всеки вторник и четвъртък от 9:00 - 12:00 ч.

Декларация по чл.12, т.1


Главен специалист „Гражданско и административно обслужване”

Светла Желязкова Кръстева

телефон:
+359 32 601 084

факс:     
+359 32 631 610

E-mail: -

Кабинет: 25

Приемно време:
всеки ден от 8:30 - 17:00 ч.

Декларация по чл.12, т.1


Старши специалист „Гражданско и административно обслужване” - ДДИ

Галина Николова Гайдаджийска

телефон:
+359 32 63 27 40

факс:     
+359 32 631 610

E-mail:
iztok-grao@plovdiv.bg

Кабинет: 25

Приемно време:  
всеки ден от 8:30 - 17:00 ч.

Декларация по чл.12, т.1


Главен специалист „Жилищно настаняване”

Ангелина Крумова Ботевска

телефон:
+359 32 601 069

факс:     
+359 32 631 610

E-mail: -

Кабинет: 29

Приемно време: 
вторник и четвъртък от 9:00 - 12:00 ч.

Декларация по чл.12, т.1


Старши специалист „Жилищно настаняване” - ДДИ

Илинка Тодорова Черпокова

телефон:
+359 60 10 84;
+359 32 63 27 40

факс:     
+359 32 631 610

E-mail:     
iztok-grao@plovdiv.bg

Кабинет: 25

Приемно време:
всеки ден от   8:30 - 17:00 ч.

Декларация по чл.12, т.1


Старши специалист „Касиер”

Миглена Спасова Барбова

телефон:
+359 32 601 088

факс:   
+359 32 631 610

E-mail: -

Кабинет: 26

Приемно време:
всеки ден от 8:30 - 17:00 ч.

Декларация по чл.12, т.1