Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Други дейности по образованието

Счетоводител

Ели Димитрова Захариева

телефон:
+359 32 601 076

факс:     
+359 32 631 610

E-mail: -

Кабинет: 21

Приемно време:
всеки ден от 8:30 - 17:00 ч.

Декларация по чл.12, т.1


Счетоводител

Елена Василева Сребрева

телефон:
+359 32 631 676;
+359 32 601 060

факс:     
+359 32 631 610

E-mail: -

Кабинет: 21

Приемно време:
всеки ден от 8:30 - 17:00 ч.

Декларация по чл.12, т.1


Счетоводител

Мариана Пенева Генова

телефон:
+359 32 601 075

факс:   
+359 32 631 610

E-mail: -

Кабинет: 20

E-mail: -

Приемно време:
всеки ден от 8:30 - 17:00 ч.

Декларация по чл.12, т.1


Счетоводител

Маргарита Христева Ангелова

телефон:
+359 32 601 074

факс:     
+359 32 631 610

E-mail: -

Кабинет: 19

Приемно време:
всеки ден от  -

Декларация по чл.12, т.1


Счетоводител

Нели Стоянова Щърбева

телефон:
+359 32 601 075

факс:     
+359 32 631 610

E-mail: -

Кабинет: 20

Приемно време:
всеки ден от 8:30 - 17:00 ч.

Декларация по чл.12, т.1