Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Дирекция „Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство"

Директор дирекция

арх. Даниела Борисова Пухалева

телефон:
+359 32 601 064

факс:
+359 32 631 610

E-mail: -

Кабинет: 6

Приемно време:
всеки ден от 8:30 - 17:00 ч.

Декларация по чл.12, т.1


Главен инженер

Мариела Пеева Стойнова

Декларация по чл.12, т.1


Главен експерт „ Архитектура и градоустройство”

арх. Мария Иванова Божанова

телефон:
+359 32 601 064

факс:     
+359 32 631 610

E-mail: -

Кабинет: 6

Приемно време:
всеки ден от 8:30 - 17:00 ч.

Декларация по чл.12, т.1


Главен експерт „Пътна инфраструктура и благоустройство”

инж. Стоянка Цонева Чолакова

телефон:
+359 32 601 077

факс:
+359 32 631 610

E-mail: -

Кабинет: 18

Приемно време:
всеки ден от 8:30 - 17:00 ч.

Декларация по чл.12, т.1


Главен експерт "Инвестиционна политика"

инж. Красимир Савов Попов

телефон:
+359 32 601 077

факс:     
+359 32 631 610

E-mail: -

Кабинет: 18

Приемно време:
всеки ден от  8:30 - 17:00 ч.

Декларация по чл.12, т.1


 Главен експерт "Електрификация"

инж. Елена Христова Русева

телефон:
+359 32 601 077

факс:     
+359 32 631 610

E-mail: -

Кабинет: 18

Приемно време:
всеки ден от  8:30 - 17:00 ч.

Декларация по чл.12, т.1


Главен инспектор „Строителен контрол“

инж. Николай Крумов Василев

телефон:
+359 32 601 081

факс:
+359 32 631 610

E-mail:-

Кабинет: 7

Приемно време:
всеки ден от 8:30 - 17:00 ч.

Декларация по чл.12, т.1


Старши експерт „Кадастър и регулация"

инж. Дора Йорданова Тончева

Декларация по чл.35, ал.1, т.1


Главен специалист „Етажна собственост, кадастър и регулация”

техн. Анна Ивайлова Пенчева

телефон:
+359 32 601 072

факс:     
+359 32 631 610

E-mail: -

Кабинет: 10

Приемно време:
всеки ден от 8:30 - 17:00 ч.

Декларация по чл.12, т.1


Главен специалист „УП и ПУП“

техн. Йовка Иванова Гудева

телефон:
+359 32 601 081

факс:   
+359 32 631 610

E-mail: -

Кабинет: 7

Приемно време:
всеки ден от 8:30 - 17:00 ч.

Декларация по чл.12, т.1


Старши специалист „НС”


Старши специалист „Устройствено планиране и подробни устройствени планове”

Бойка Величкова Чунчукова

телефон:
+359 32 601 079

факс:     
+359 32 631 610

E-mail: -

Кабинет: 13

Приемно време:
всеки ден от 8:30 - 17:00 ч.

Декларация по чл.12, т.1


Старши специалист „Кадастър и регулация”

Еленка Димитрова Иванова

телефон:
+359 32 601 072

факс:
+359 32 631 610

E-mail:-

Кабинет: 10

Приемно време:
всеки ден от 9:00 - 10:00 ч. и от 13:00 - 14:00 ч.

Декларация по чл.12, т.1


Старши специалист „УТ и КС”

Петранка Данчева Койчева

телефон:
+359 32 601 081

факс:     
+359 32 631 610

E-mail: -

Кабинет: 7

Приемно време:
всеки ден от 8:30 - 17:00 ч.

Декларация по чл.12, т.1


Главен експерт „ Здравеопазване и социални дейности” - ДДИ

Мая Танева Танева

Декларация по чл.12, т.1


Дейност „Чистота”

Главен инспектор „Екология”

Васко Георгиев Василев

Декларация по чл.12, т.1


Старши инспектор „Екология“

Илияна Иванова Гаръбска

Декларация по чл.12, т.1


Главен специалист „НС - ДДИ - Незаконно строителство“