Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Дирекция „Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство"

Директор дирекция

арх. Даниела Борисова Пухалева

телефон:
+359 32 601 064

факс:
+359 32 631 610

E-mail: -

Кабинет: 6

Приемно време:
всеки ден от 8:30 - 17:00 ч.

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2


Главен експерт „ Архитектура и градоустройство”

арх. Мария Иванова Божанова

телефон:
+359 32 601 064

факс:     
+359 32 631 610

E-mail: -

Кабинет: 6

Приемно време:
всеки ден от 8:30 - 17:00 ч.

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2


Главен експерт „Пътна инфраструктура и благоустройство”

инж. Стоянка Цонева Чолакова

телефон:
+359 32 601 077

факс:
+359 32 631 610

E-mail: -

Кабинет: 18

Приемно време:
всеки ден от 8:30 - 17:00 ч.

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2


Главен експерт "Инвестиционна политика"

инж. Красимир Савов Попов

телефон:
+359 32 601 077

факс:     
+359 32 631 610

E-mail: -

Кабинет: 18

Приемно време:
всеки ден от  8:30 - 17:00 ч.

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2


 Главен експерт "Електрификация"

инж. Елена Христова Русева

телефон:
+359 32 601 077

факс:     
+359 32 631 610

E-mail: -

Кабинет: 18

Приемно време:
всеки ден от  8:30 - 17:00 ч.

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2


Главен инспектор „Строителен контрол“

инж. Николай Крумов Василев

телефон:
+359 32 601 081

факс:
+359 32 631 610

E-mail:-

Кабинет: 7

Приемно време:
всеки ден от 8:30 - 17:00 ч.

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2


Главен специалист „Незаконно строителство“ - ДДИ

техн. Йовка Иванова Гудева

телефон:
+359 32 601 081

факс:   
+359 32 631 610

E-mail: -

Кабинет: 7

Приемно време:
всеки ден от 8:30 - 17:00 ч.

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2


Главен специалист „Етажна собственост, кадастър и регулация”

техн. Анна Ивайлова Пенчева

телефон:
+359 32 601 072

факс:     
+359 32 631 610

E-mail: -

Кабинет: 10

Приемно време:
всеки ден от 8:30 - 17:00 ч.

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2


Старши специалист „Устройствено планиране и подробни устройствени планове”

Николай Иванов Мандиев

телефон:
+359 32 601 079

факс:     
+359 32 631 610

E-mail: -

Кабинет: 13

Приемно време:
всеки ден от 8:30 - 17:00 ч.

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2


Старши специалист „Устройствено планиране и подробни устройствени планове”

Бойка Величкова Чунчукова

телефон:
+359 32 601 079

факс:     
+359 32 631 610

E-mail: -

Кабинет: 13

Приемно време:
всеки ден от 8:30 - 17:00 ч.

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2


Старши специалист „Кадастър и регулация”

Еленка Димитрова Иванова

телефон:
+359 32 601 072

факс:
+359 32 631 610

E-mail:-

Кабинет: 10

Приемно време:
всеки ден от 9:00 - 10:00 ч. и от 13:00 - 14:00 ч.

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2


Старши специалист „УТ и КС”

Петранка Данчева Койчева

телефон:
+359 32 601 081

факс:     
+359 32 631 610

E-mail: -

Кабинет: 7

Приемно време:
всеки ден от 8:30 - 17:00 ч.

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2


Главен експерт „ Здравеопазване и социални дейности” - ДДИ

Мая Танева Танева

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2


Дейност „Чистота”

Главен инспектор „Екология”

Васко Георгиев Василев

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2


Старши инспектор „Екология“

Илияна Иванова Гаръбска

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2