Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Дежурни по район и ОМП

Домакин и ОМП и ГЗ - ДДИ

Ненчо Котов Дойчевски

телефон:
+359 32 601 073

факс:
+359 32 631 610

E-mail: -

Кабинет: 15

Приемно време:
всеки ден от 8:30 - 17:00 ч.

Декларация по чл.12, т.1


Дежурен по район и ГЗ

Неделчо Гочев Гочев

телефон:
+359 32 601 061

факс:
+359 32 631 610

Декларация по чл.12, т.1


Дежурен по район и ГЗ

Любомир Михайлов Мутин

телефон:
+359 32 601 060

факс:     
+359 32 631 610

Декларация по чл.12, т.1


Дежурен по район и ГЗ

Йордан Ангелов Йорданов

Декларация по чл.12, т.1


Дежурен по район и ГЗ

Димитър Петров Димитров

Декларация по чл.12, т.1


Дежурен по район и ГЗ

Дечо Ботевски

Декларация по чл.12, т.1