Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Детски ясли и млечни кухни /счетоводство/

Главен счетоводител

Никола Асенов Манолов

телефон:
+359 32 601 067

факс:
+359 32 631 610

E-mail: -

Кабинет: 17

Приемно време:
всеки ден от 8:30 - 17:00 ч.

Декларация по чл.12, т.1


Касиер

Донка Николова Христова

телефон:
+359 32 601 067

факс:     
+359 32 631 610

E-mail: -

Кабинет: 17

Приемно време:
всеки ден от 8:30 - 17:00 ч.

Декларация по чл.12, т.1