Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Заместник кмет

Васко Георгиев Василев

телефон:
+359 32 601 066

факс:
+359 32 631 610

E-mail: -

Етаж II, кабинет - 22

Приемно време:
8:30 - 17:00 ч.

 

Роден на 30.05.1963 г.

Образование: "Аграрен университет" - гр. Пловдив, специалност: "Лозаро - градинарство", квалификация - "Инженер - аргоном".
Дългогодишен служител на район "Източен"
Женен с едно дете.

Декларация по чл.35, т.1