Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Заместник кмет

Милка Росенова Тодорова - Добрикова

телефон:
+359 32 601 066

факс:
+359 32 631 610

E-mail: -

Кабинет: 3

Приемно време:
8:30 - 17:00 ч.

 

Родена на 17.12.1978 г.

Образование:
ПУ "Паисий Хилендарски" - Специалност "Право" 2002 г.

Професионален опит:
2003-2004г.-Мл.експерт"ДИ"-Областна администрация Пловдив
2004-2007г.-Дир.дирекция"АПО" в район "Северен"
2007-2008г.-"АТИЯ ИНВЕСТ"ЕООД-юрисконсулт
2008-2010г.-Гл.юрисконсулт в дирекция"ОС" в Община Пловдив
2010-2013г.-Дир.Дирекция"АПО,К,ЧР и УС" в район "Източен"
2013-2015г.-Нач.отдел"АПО,К и ЧР" в район "Източен"
09.12.2015г.-Зам.-кмет в район "Източен"

Омъжена,с едно дете.

Декларация по чл.12, т.1