Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Кмет

4200522117424612

Николай Георгиев Чунчуков

телефон:
+359 32 601 090

факс:
+359 32 631 610

E-mail:
iztochen_bg@abv.bg

Етаж II, кабинет - 24

Приемно време:
всеки ден от 11:00 - 12:00 ч.

Роден през 1967 година.

Образование:
Основно - Начално училище "Петко Рачов Славейков" (район "Източен" - Пловдив)

Средно - СОУ "Паисий Хилендарски"

Висше:
"ВСИ" - Пловдив - магистър, инженер - агроном
ПУ "Паисий Хилендарски" - магистър "Бизнес администрация"

Работил в частни и държавни дружества на длъжности като Ръководител Административно стопанска дейност, ръководител ХТУ и други.

Семеен, баща на една дъщеря.

Декларация по чл.12, т.1