Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Отдел „Финанси и стопански дейности”

Началник отдел

Анета Георгиева Найденова – Рашкова

телефон:
+359 32 601 070

факс:     
+359 32 631 610

E-mail: -

Кабинет: 22

Приемно време:
всеки ден от 8:30 - 17:00 ч.

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2


Главен експерт „Образование и култура”

Стефка Тодорова Симеонова

телефон:
+359 32 601 082

факс:
+359 32 631 610

E-mail: -

Кабинет: 14

Приемно време:
всеки ден от 8:30 - 17:00 ч.

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2


Главен експерт "Счетоводител" - ДДИ

Величка Георгиева Митова

телефон:
+359 32 601 070

факс:
+359 32 631 610

E-mail: -

Кабинет: 22

Приемно време:
всеки ден от 8:30 - 17:00 ч.

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2


Главен експерт "Стопански дейности"

Венета Лекова Маркова

телефон:
+359 32 601 068

факс:
+359 32 631 610

Кабинет: 28

E-mail: -

Приемно време:
всеки ден от  8:30 - 17:00 ч.

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2


Главен инспектор „Търговия и услуги“

Десислава Иванова Стойчева

телефон:
+359 32 601 060

факс:   
+359 32 631 610

E-mail:     
iztochen_bg@abv.bg 

Кабинет: 4

Приемно време:
всеки ден от -

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2


Старши счетоводител

Кичка Иванова Добровска

телефон:
+359 32 601 095

факс:   
+359 32 631 610

E-mail: -

Кабинет: 16

Приемно време:
всеки ден от 8:30 - 17:00 ч.

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2


Старши специалист „Касиер“

Добрияна Димитрова Иванова

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2


Старши специалист „Касиер“

Катя Енева Стефанова

Декларация по чл.12, т.2