Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Отдел „Финанси и стопански дейности”

Началник отдел

Анета Георгиева Найденова – Рашкова

телефон:
+359 32 601 070

факс:     
+359 32 631 610

E-mail: -

Кабинет: 22

Приемно време:
всеки ден от 8:30 - 17:00 ч.

Декларация по чл.12, т.1


Главен експерт „Образование и култура”

Стефка Тодорова Симеонова

телефон:
+359 32 601 082

факс:
+359 32 631 610

E-mail: -

Кабинет: 14

Приемно време:
всеки ден от 8:30 - 17:00 ч.

Декларация по чл.12, т.1


Главен експерт "Счетоводител" - ДДИ

Величка Георгиева Митова

телефон:
+359 32 601 070

факс:
+359 32 631 610

E-mail: -

Кабинет: 22

Приемно време:
всеки ден от 8:30 - 17:00 ч.

Декларация по чл.12, т.1


Главен експерт "Стопански дейности"

Венета Лекова Маркова

телефон:
+359 32 601 068

факс:
+359 32 631 610

Кабинет: 28

E-mail: -

Приемно време:
всеки ден от  8:30 - 17:00 ч.

Декларация по чл.12, т.1


Главен инспектор „Търговия и услуги“

Десислава Иванова Стойчева

телефон:
+359 32 601 060

факс:   
+359 32 631 610

E-mail:     
iztochen_bg@abv.bg 

Кабинет: 4

Приемно време:
всеки ден от -

Декларация по чл.12, т.1


Старши счетоводител

Кичка Иванова Добровска

телефон:
+359 32 601 095

факс:   
+359 32 631 610

E-mail: -

Кабинет: 16

Приемно време:
всеки ден от 8:30 - 17:00 ч.

Декларация по чл.12, т.1


Старши специалист „Касиер“

Катя Енева Стефанова

Декларация по чл.12, т.1