Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Отдел „Финанси и стопански дейности”

Началник отдел

Анета Найденова – Рашкова

телефон:
032/601-070

факс:     
032/631-610

Кабинет: етаж ІІ, стая № 27

Приемно време:
-

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.35, ал.1, т.2


Главен експерт „Образование и култура”

Стефка Симеонова

телефон:
032/601-082

факс:
032/631-610

Кабинет: етаж ІІ, стая № 19

Приемно време:
всеки ден от 8:00 - 17:00 ч.

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.35, ал.1, т.2


Главен експерт "Счетоводител" - ДДИ

Величка Митова

телефон:
032/601-070

факс:
032/631-610

Кабинет: етаж ІІ, стая № 27

Приемно време:
-

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.35, ал.1, т.2


Главен експерт "Стопански дейности"

Венета Маркова

телефон:
032/601-099

факс:
032/631-610

Етаж І, гише № 2

Приемно време:
всеки ден от  8:30 - 17:00 ч.

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.35, ал.1, т.2


Главен инспектор „Търговия и услуги“

Анелия Николаева Попова

телефон:
032/601-099

факс:   
032/631-610

E-mail:     
iztochen_bg@abv.bg 

Етаж І, гише № 2

Приемно време:
всеки ден от 8,00 ч. – до 17,00 ч.

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

Декларация по чл.35, ал.1, т.2


Старши счетоводител

Кичка Добровска

телефон:
032/601-094

факс:   
032/631-610

Кабинет: етаж ІІ, стая № 27

Приемно време:
-

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.35, ал.1, т.2


Старши специалист „Касиер“

Катя Стефанова

телефон:
032/601-088

Етаж І, гише № 1

Приемно време:
всеки ден от 8,00 ч. – до 17,00 ч.

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.35, ал.1, т.2