Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Отдел „Административно правно обслужване, канцелария и човешки ресурси“

Началник отдел

Майя Любенова Бахчеванова

телефон:
+359 32 601 071

факс:
+359 32 631 610

E-mail: -

Кабинет: 9

Приемно време:
всеки ден от -8:30 - 17:00 ч.

Декларация по чл. 12, т.1


Главен експерт "Човешки ресурси"

Радка Милкова Димитрова

телефон:
+359 32 601 095

факс:
+359 32 631 610

E-mail: -

Кабинет: 16

Приемно време:
8:30 - 17:00 ч.

Декларация по чл.12, т.1


Главен експерт "Административно обслужване и документооборот"

Милена Ваклинова Станкина

телефон:
+359 32 601 085

факс:
+359 32 631 610

E-mail: -

Кабинет: 23

Приемно време:
всеки ден от  8:30 - 17:00 ч.

Декларация по чл.35, ал.1, т.1


Главен специалист „ Канцелария и контрол по решенията”

Маргрета Александрова Бъндева

телефон:
+359 32 601 060

факс:
+359 32 631 610

E-mail:
iztochen_bg@abv.bg

Кабинет: 4

Приемно време:
всеки ден от -

Декларация по чл.12, т.1