Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Отдел „Административно правно обслужване, канцелария и човешки ресурси“

Началник отдел

Майя Бахчеванова

телефон:
032/601-083

факс:
032/631-610

Кабинет: етаж ІІ, стая № 20

Приемно време:
-

Декларация по чл. 12, т.1

Декларация по чл.35, ал.1, т.2


Главен експерт "Човешки ресурси"

Радка Димитрова

телефон:
032/601-095

факс:
032/631-610

Кабинет: етаж ІІІ, стая № 32

Приемно време:
-

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.35, ал.1, т.2


Главен експерт "Административно обслужване и документооборот"

Милена Станкина

телефон:
032/601-085

факс:
032/631-610

Етаж І, гише № 4

Приемно време:
всеки ден от  8:30 - 17:00 ч.

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

Декларация по чл.35, ал.1, т.2


Главен специалист „ Канцелария и контрол по решенията”

Маргрета Бъндева

телефон:
032/601-060

факс:
032/631-610

E-mail:
iztochen_bg@abv.bg

Кабинет: етаж ІІ, стая № 23

Приемно време:
всеки ден от -

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.35, ал.1, т.2