Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Дирекция „Финансово счетоводни и стопански дейности”

Директор дирекция

Стефка Петрова Чолакова

телефон:
+359 32 601 080

факс:     
+359 32 631 610

E-mail: -

Кабинет: 27

Приемно време:
всеки ден от -

Декларация по чл.12, т.1