Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.32 от ДОПК На 16.10.2015г. долуподписаната Дина Гочева Люцканова-Орган по приходите съгласно Заповед № 14 ОА 478/27.02.2014г. на Кмета на Община Пловдив постави на информационното табло Покана за Доброволно Изпълнение с Изх.№ 1000-656/23.09.2015г. изпратено на Марин Личев…

ЗАПОВЕД №ЗРИ-409/14.10.2015 г.

ЗАПОВЕД №ЗРИ-409/14.10.2015г. На основание чл.46,ал.1,т.8,10,11 и 12 от ЗМСМА и във връзка със Заповед №15ОА2696/06.10.2015г. на Кмета на Община Пловдив и Указ №162 и Указ №163(обн.ДВ,бр.61/11.08.2015г.)на Президента на РБългария за насрочване на избори за общински съветници и кметове и национален…

ИЗБОРИ 2015г.-СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. (чл.39,ал.1 от ИК) Файлове за изтегляне SPISAK_NA_ZALIChENITE_LITsA  

ЗАПОВЕД №ЗРИ-401/08.10.2015 г.

ЗАПОВЕД №ЗРИ-401/08.10.2015г.  

ЗАПОВЕД №ЗРИ-400/08.10.2015г.

ЗАПОВЕД №ЗРИ-400/08.10.2015г.  

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.32 от ДОПК На 06.10.2015г. долуподписаната Дина Гочева Люцканова-Орган по приходите съгласно Заповед№14 ОА 478/27.02.2014 г. на Кмета на Община Пловдив посетих адрес:гр.Пловдив,ул.Богомил №19,ет.1,ап.2, с цел връчване на Акт за установяване на публично общинско вземане № 11/21/25.08.2015г….

ЗАПОВЕД №ЗРИ-392(1)/25.09.2015 г.

ЗАПОВЕД №ЗРИ-392(1) гр.Пловдив 25.09.2015г.  

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ за възможността да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите Файлове за изтегляне IZBORI_2015g. IZBORI_2015g. 1 IZBORI_2015g. 2  

ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ НА 25.10.2015 г.

ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ НА 25.10.2015г. Файлове за изтегляне IZBORI_25.10.2015g.  

ЗАПОВЕД №ЗРИ-392(2)/25.09.2015 г.

ЗАПОВЕД №ЗРИ-392(2) гр.Пловдив 25.09.2015г.