Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщения

Съобщение до Димитър Николов Стоев, ул. "Дъбрава" No.4, ет.6, ап.17

Съобщение

Съобщение до Тодор Насков Атанасов, ул. "Възход" No.35, ет.1, ап.1

Съобщение

Съобщение до Мануела Ставрева Стайкова, ул. "Дюлево" No.6, ет.4, ап.68

Съобщение

Съобщение до Христина Иванова Манолова, ул. "Дюлево" No.6, ет.4, ап.67

Съобщение

Съобщение до Мима Любомирова Ковачева, ул. "Дюлево" No.1, ет.2, ап.4

Съобщение

Съобщение до Цветан Тодоров Моллов, ул. "Дюлево" No.1, ет.3, ап.7

Съобщение

Съобщение до Лулчо Стоянов Петришки, ул. "Дъбрава" No.4, ет.4, ап.10

Съобщение

Съобщение до Донка Ангелова Димитрова, ул. "Златорог" No.2, ет.6, ап.18

Съобщение

Съобщение до Надежда Ваклушева Петкова, ул. "Дъбрава" No.6, ет.6, ап.18

Съобщение

Съобщение до Красимир Емилов Ангелов, ул. "Златорог" No.4, ет.2, ап.4

Съобщение