Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщения

ЗАПОВЕД №ЗРИ-362/09.09.2015 г.

Във връзка с Констативен акт №47/20.08.2015год. Файлове за изтегляне ZAPOVED ZAPOVED 1    

ЗАПОВЕД №ЗРИ-361/09.09.2015 г.

Във връзка с Констативен акт №48/20.08.2015год. Файлове за изтегляне ZAPOVED ZAPOVED 1  

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.32 от ДОПК

Съобщение На основание чл.32 от ДОПК Файлове за изтегляне SAOBShtENIE_Na_osnovanie_chl.32_ot_DOPK  

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ Заповед №15ОА1355/26.05.2015г. Файлове за изтегляне KONSTATIVEN_PROTOKOL  

КОНСТАТИВЕН АКТ № 49

по чл.57 а ал.2 от ЗУТ Файлове за изтегляне KONSTATIVEN_AKT_№_49 KONSTATIVEN_AKT_№_49 1  

КОНСТАТИВЕН АКТ № 48

по чл.57 а ал.2 от ЗУТ Файлове за изтегляне KONSTATIVEN_AKT_№_48 KONSTATIVEN_AKT_№_48 1  

КОНСТАТИВЕН АКТ № 47

по чл.57 а ал.2 от ЗУТ Файлове за изтегляне KONSTATIVEN_AKT_№_47 KONSTATIVEN_AKT_№_47 1  

КОНСТАТИВЕН АКТ № 46

по чл.57 а ал.2 от ЗУТ Файлове за изтегляне KONSTATIVEN_AKT_№_46 KONSTATIVEN_AKT_№_46 1  

КОНСТАТИВЕН АКТ № 45

по чл.57 а ал.2 от ЗУТ Файлове за изтегляне KONSTATIVEN_AKT_№_45 KONSTATIVEN_AKT_№_45 1  

КОНСТАТИВЕН АКТ № 44

по чл.57 а ал.2 от ЗУТ Файлове за изтегляне KONSTATIVEN_AKT_№_44 KONSTATIVEN_AKT_№_44 1