Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщения

Заповеди

Заповед ЗРИ No. 93, 94, 95, 96, 97, 98 и 116

КОНСТАТИВНИ АКТОВЕ № 31, 32

КОНСТАТИВНИ АКТОВЕ № 31, 32

КОНСТАТИВНИ АКТОВЕ № 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

1. Констативен акт N 23 2. Констативен акт N 24 3. Констативен акт N 25 4. Констативен акт N 26 5. Констативен акт N 27 6. Констативен акт N 28 7. Констативен акт N 29 8. Констативен акт N 30

Констативни актове N 13, 14, 15, 18, 19

Констативeн акт 13 Констативeн акт 14 Констативeн акт 15 Констативeн акт 18 Констативeн акт 19

до Димитър Ненов Колев

СЪОБЩЕНИЕ С ИЗХ. № 1001-756/03.02.2017г. Файлове за изтегляне Съобщение

до СОБСТВЕНИЦИТЕ ул."Радко Димитриев" №№51,53,55,57,59 и бул."Цариградско шосе" №72,74

изх. № 1001-512/1//02.02.2017г. Файлове за изтегляне Съобщение

Констативен акт №7 и №8 по чл.57а,ал.2 от ЗУТ

КА №7 КА №8 Констативен акт № 7 и 8 по чл.57а, ал.2 от ЗУТ

Констативен акт №4/13.01.2017г.,Констативен акт №5/13.01.2017г.,Констативен акт №6/13.01.2017г.

Изготвен от специалисти на район „Източен“ Констативен акт 4 Констативен акт 5 Констативен акт 6

Констативен акт 1/09.01.2017г., Констативен акт 2/09.01.2017г. и Констативен акт 3/09. 01.2017г.

Изготвен от специалисти на район „Източен“ КА 2 КА 3

Констативен акт № 207 и № 208 по чл.57а, ал.2 от ЗУТ.

Констативен акт № 207 и № 208 по чл.57а, ал.2 от ЗУТ. КА 207 и 208