Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщения

Съобщение до Атанас Георгиев Вълчев, ул. "Герлово" No.2, ет.5, ап.15

Съобщение

Съобщение

Съобщение

Съобщение Изх. No.1001-340/27.05.2019 г., до живущите в жил. блок ул. "Капина" No.11, 13 и 15

Съобщение Изх. No.1001-340/27.05.2019 г., до живущите в жил. блок ул. „Капина“ No.11, 13 и 15

Обявление

Обявление

Обявление по Чл. 124 Б, Ал. 2 от ЗУТ

Обявление

Съобщение до Георги Матеев Попов, ул. "Клен" No.8, ет.4, ап.30

Съобщение

Съобщение до Лальо Петров Лалев, ул. "Ландос" No.13, ет.3, ап.7

Съобщение

Съобщение до Тодора Пенчева Гръблева, ул. "Клен" No.4, ет.8, ап.31

Съобщение

Съобщение до Величка Любенова Христозова, ул. "Клен" No.4, ап.14

Съобщение

Съобщение до Силвия Иванова Стоянчева, ул. "Герлово" No.2, ет.2, ап.6

Съобщение