Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщения

Договор за определяне на броя, вида и седмичната кратност на обслужване на съдовете за битови отпадъци

Договор

Съобщение до Христо Върбанов Върбанов, ул. "Арчарица" No.4

Съобщение

Констативен акт No. 3

Констативен акт No. 3

Съобщение до Василка Добрева Стефанова, ул. "Ландос" No.18

Съобщение

Съобщение до Борис Филипов Христев, ул. "Ландос" No.24 А, ет.4, ап.11

Съобщение

Съобщение до Христо Филипов Иванов, ул. "Джебел" No.8

Съобщение

Съобщение до Катерина Асенова Сандова, ул. "Джебел" No.9

Съобщение

Съобщение до Начо Георгиев Вълчев, ул. "Клен" No.4, ет.7, ап.27

Съобщение

Съобщение до Борислав Ясенов Ефремов, ул. "Дъбрава" No.6, ет.5, ап,15

Съобщение

Съобщение до Станислав Тодоров Велчев, ул. "Дъбрава" No.6, ет.5, ап,15

Съобщение