Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщения

Разрешение за строеж No.2 / 23.01.2020 г.

Разрешение за строеж No.2 / 23.01.2020 г.

Заповеди от No. ЗРИ-50 до No. ЗРИ-74

Заповеди от No. ЗРИ-50 до No. ЗРИ-74

Договор

Договор

Инвентаризационен опис

Инвентаризационен опис

Оферта

ОФЕРТА

Обявление

Обявление

Констативни актове No.120-138 по ЧЛ. 57а АЛ.2 ОТ ЗУТ

Констативни актове No.120-138 по ЧЛ. 57а АЛ.2 ОТ ЗУТ

Констативни актове No.113-119 по ЧЛ. 57а АЛ.2 ОТ ЗУТ

Констативни актове No.113-119 по ЧЛ. 57а АЛ.2 ОТ ЗУТ

Съобщение на основание чл. 32 од ДОПК

Съобщение на основание чл. 32 од ДОПК

Обявление - промяна на ПУП

Обявление – промяна на ПУП