Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщения

Съобщение до всички собственици на ул. "Бр. Свещарови" No. 25

Съобщение

Съобщение до всички собственици на ул. "Зеленика" No. 5

Съобщение

Съобщение до Трифон Вълчев Николов, относно проект за изменение на ПУП - ПРЗ на част от кв. 2-нов по плана на ИИЗ-IV част - Пловдив

Съобщение

Съобщение до всички собственици, относно проект за изменение на ПУП - ПРЗ на част от кв. 2-нов по плана на ИИЗ-IV част - Пловдив

Съобщение

Списък на допуснатите кандидати за провеждане на конкурса за длъжността "Старши експерт в дирекция "Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство"

Списък на допуснатите кандидати за провеждане на конкурса за длъжността „Старши експерт в дирекция „Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство“

Списък на недопуснатите кандидати за провеждане на конкурса за длъжността "Старши експерт в дирекция "Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство"

Списък на недопуснатите кандидати за провеждане на конкурса за длъжността „Старши експерт в дирекция „Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство“

Съобщение до Петко Георгиев Петков, ул. "Богомил" No. 100, ет. 8, ап. 24

Съобщение

Съобщение до Снежана Николова Николова, ул. "Богомил" No. 100, ет. 2, ап. 4

Съобщение

Съобщение до Гергана Богомилова Магаши, ул. "Богомил" No. 102, ет. 1, ап. 1

Съобщение

Съобщение до Илиян Колев Колев, ул. "Богомил" No. 102, ет. 3, ап. 8

Съобщение