Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщения

Съобщение до Станислав Мирчев Митев, ул. "Мелник" No.8, ет.4, ап.8

Съобщение

Обявление

Обявление

Уведомление от "СТАБИЛ - ИНЖЕНЕРИНГ" АД

Уведомление

Уведомление от "СТАБИЛ - ИНЖЕНЕРИНГ" АД

Уведомление

Съобщение до собствениците на жил. блок 3, ул. "Ландос" No.24, бл.3, вх."Б"

Съобщение

Съобщение до собствениците на жил. блок 3, ул. "Ландос" No.24, бл.3, вх."А"

Съобщение

Съобщение до собствениците на жил. блок 2, ул. "Ландос" No.24, бл.2, вх."Б"

Съобщение

Съобщение до собствениците на жил. блок 2, ул. "Ландос" No.24, бл.2, вх."А"

Съобщение

Съобщение до всички собственици, ул. "Ландос" No.24, бл.1, вх."Б"

Съобщение

Съобщение до всички собственици, ул. "Ландос" No.24, бл.1, вх."А"

Съобщение