Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщения

Съобщение на основание чл. 32 от ДОПК

Съобщение

Констативни актове No. 90 - 103 по чл.57а ал.2 от ЗУТ

Констативен акт No.90 по чл.57а ал.2 от ЗУТ Констативен акт No.91 по чл.57а ал.2 от ЗУТ Констативен акт No.92 по чл.57а ал.2 от ЗУТ Констативен акт No.93 по чл.57а ал.2 от ЗУТ Констативен акт No.94 по чл.57а ал.2 от ЗУТ…

Съобщение до всички собственици на жил. блок на ул. "Лотос" No. 2, 4, 6, 8, 10 и 12

Съобщение

Съобщение до всички собственици на ул. "Елба" No. 2, 4 и 6

Съобщение

Констативни актове No. 60 - 89 по чл.57а ал.2 от ЗУТ

Констативен акт No.60 по чл.57а ал.2 от ЗУТ Констативен акт No.61 по чл.57а ал.2 от ЗУТ Констативен акт No.62 по чл.57а ал.2 от ЗУТ Констативен акт No.63 по чл.57а ал.2 от ЗУТ Констативен акт No.64 по чл.57а ал.2 от ЗУТ…

Схема, УПИ I - за комплексно застрояване и търговски павилиони, кв. 1-нов, по плана на кв. "Дружба", гр. Пловдив

Схема

Съобщение до Йордан Иванов Кузманов, ул. "Герлово" No.10

Съобщение

Съобщение на основание чл. 32 от ДОПК

Съобщение

Съобщение до Иван Георгиев Илиев, ул. "Ген. Р. Димитриев" No.37, ет.2, ап.8

Съобщение

Съобщение до Елена Миткова Илиева, ул. "Дръзки" No.5

Съобщение