Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщения

Обявление

Обявление

Констативен АКТ No.100 по ЧЛ.225а от ЗУТ

Констативен АКТ No.100 по ЧЛ.225а от ЗУТ

Констативен АКТ No.69 по ЧЛ.57а АЛ.2 от ЗУТ

Констативен АКТ No.69 по ЧЛ.57а АЛ.2 от ЗУТ

Констативен АКТ No.68 по ЧЛ.57а АЛ.2 от ЗУТ

Констативен АКТ No.68 по ЧЛ.57а АЛ.2 от ЗУТ

Констативен АКТ No.67 по ЧЛ.57а АЛ.2 от ЗУТ

Констативен АКТ No.67 по ЧЛ.57а АЛ.2 от ЗУТ

Констативен АКТ No.66 по ЧЛ.57а АЛ.2 от ЗУТ

Констативен АКТ No.66 по ЧЛ.57а АЛ.2 от ЗУТ

Съобщение до Кеазим Мустафов Мустафов, ул. "Капина" No.11, ет.2, ап.5

Съобщение до Кеазим Мустафов Мустафов, ул. „Капина“ No.11, ет.2, ап.5

Съобщение до Фанка Миткова Чакърова, ул. "Кемера" No.15, ет.8, ап.21

Съобщение до Фанка Миткова Чакърова, ул. „Кемера“ No.15, ет.8, ап.21

Съобщение до Фатма Шабанова Асанова, ул. "Кемера" No.15, ет.7, ап.18

Съобщение до Фатма Шабанова Асанова, ул. „Кемера“ No.15, ет.7, ап.18

Съобщение до Дженгис Шефкедов Асанов, ул. "Кемера" No.15, ет.1, ап.2

Съобщение до Дженгис Шефкедов Асанов, ул. „Кемера“ No.15, ет.1, ап.2