Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщения

Съобщение до Румяна Ангелова Николова във връзка с демонтиране на гаражна клетка

Съобщение

Съобщение до Атанаска Иванова Вълева във връзка с демонтиране на гаражна клетка

Съобщение

Съобщение до Атанас Василев Вълев във връзка с демонтиране на гаражна клетка

Съобщение

Съобщение до Димитрия Георгиева Калина във връзка с демонтиране на гаражна клетка

Съобщение

Съобщение до Катя Живкова Бирова във връзка с демонтиране на гаражна клетка

Съобщение

Съобщение до Александър Милков Държиков във връзка с демонтиране на гаражна клетка

Съобщение

Съобщение до Димитър Власаков Кемберов във връзка с демонтиране на гаражна клетка

Съобщение

Съобщение до Надежда Славеева Дулова във връзка с демонтиране на гаражна клетка

Съобщение

Съобщение - Проект „Независим живот- Район „Източен”

Съобщение

Заповед ЖИ-55 / 04.12.2017 г.

Заповед ЖИ-55 / 04.12.2017 г. (Оттук може да изтеглите сертификата за време)