Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщения

Обява, заповед и скици за промяна на ПУП-ПРЗ

Съобщение Заповед Скица 1 Скица 2 Скица 3

Обявление за промяна на ПУП

Обявление за промяна на ПУП

Заповед No.200A.203 Пловдив, 29.01.2020 г.

Заповед ПУП 1 ПУП 2 ПУП 3

Обявление

Обявление

Обявление

Обявление

Обява за публичен търг

Обява за публичен търг

Инвестиционно намерение ОВОС

Инвестиционно намерение ОВОС

Обявление

Обявление

Заповеди от No. ЗРИ-88 до No. ЗРИ-103

Заповеди от No. ЗРИ-88 до No. ЗРИ-103

Договор сметоизвозване 2020

Договор сметоизвозване 2020