Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщения

Констативен акт No.28 по чл. 57а ал.2 от ЗУТ

Констативен акт

Констативен акт No.27 по чл. 57а ал.2 от ЗУТ

Констативен акт

Констативен акт No.26 по чл. 57а ал.2 от ЗУТ

Констативен акт

Констативен акт No.25 по чл. 57а ал.2 от ЗУТ

Констативен акт

Констативен акт No.24 по чл. 57а ал.2 от ЗУТ

Констативен акт

Констативен акт No.23 по чл. 57а ал.2 от ЗУТ

Констативен акт

Констативен акт No.22 по чл. 57а ал.2 от ЗУТ

Констативен акт

Съобщение до Маргарита Порязова - управител "Ремикс Билд" ООД

Съобщение

Съобщение относно проект за ПУП - ПРЗ и РУП за част от кв. 3 нов /15 стар/ по плана на "Първа Каменица" гр. Пловдив

Съобщение

Съобщение до всички собственици на ул. "Арх. Камен Петков" No. 20

Съобщение