Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщения

Инвестиционно предложение

Инвестиционно предложение

Съобщение до "Свидетелите на Йехова в Б-я", ул. "Орловец" No.3

Съобщение

Съобщение на основание чл. 32 от ДОПК

Съобщение

Съобщение на основание чл.32 от ДОПК

Съобщение

Съобщение на основание чл.32 от ДОПК

Съобщение

ПЛАН-СХЕМА за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект в УПИ I-комплексно застрояване, в кв. 5 /нов/ по плана на кв. "ВТОРА КАМЕНИЦА" - Пловдив

ПЛАН-СХЕМА за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект в УПИ I-комплексно застрояване, в кв. 5 /нов/ по плана на кв. „ВТОРА КАМЕНИЦА“ – Пловдив

Заповед 190А-302 от 18.02.2019 г.

Заповед 190А-302 от 18.02.2019 г.

Заявление за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС

Заявление за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС

Обявление относно инвестиционно предложение

Обявление

Заповед No. 190A-162

Заповед No. 190A-162