Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщения

Съобщение до Домоуправител: г-жа Караманска, ул. "Герлово" No.2

Съобщение

Съобщение до Домоуправител: Пламен Данчев; ул. "Герлово" No.4

Съобщение

Констативен акт No.116 по чл.57а ал.2 от ЗУТ

Констативен акт No.116 по чл.57а ал.2 от ЗУТ

Констативен акт No.115 по чл.57а ал.2 от ЗУТ

Констативен акт No.115 по чл.57а ал.2 от ЗУТ

Съобщение до Елена Костадинова Тодорова

Съобщение

Съобщение до Станимир Филипов Фингаров, Бул. "Санкт Петербург" 47

Съобщение

Съобщение до Домоуправител Йордан Кузманов, ул. Герлово" No. 10

Съобщение

Съобщение до Домоуправител Иван Лулчев, ул. Герлово" No. 6

Съобщение

Съобщение до Домоуправител Стефан Бочуков, ул. "Герлово" No. 6

Съобщение

Съобщение до Трифон Вълчев Николов

Съобщение