Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Устройствен правилник на администрацията на район

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА РАЙОН"ИЗТОЧЕН" ОБЩИНА ПЛОВДИВ