Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Обяви

6430621687325612

Район „Източен” като бенефициент на Проект „ Независим живот – Район „Източен” обявява свободни позиции за следните длъжности:"Личен асистент"-2 броя и "Домашен помощник"-1 брой

ОБЯВА №1   Район „Източен” като бенефициент на Проект „ Независим живот – Район „Източен” обявява свободни позиции за следните длъжности: ДЛЪЖНОСТ:  ЛИЧЕН АСИСТЕНТ БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 1 МЯСТО НА РАБОТА:  ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО  ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ…

6430621687325612

Обява за две свободни позиции: Социален работник и Сътрудник социална работа по Проект BG05M9OP001-2.002-0218-С001- „ Независим живот – Район „Източен”

 Във връзка с изпълнението на  Проект BG05M9OP001-2.002-0218-С001- „ Независим живот – Район „Източен” финансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „ Независим живот”, администацията обявява 2 /две/ свободни позиции за следните длъжности: Социален работник и Сътрудник социална работа….

ОБЯВА за приемане на български граждани в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти във ВВС и ВМС

Срока за подаване на документи за кандидатстване за служба в доброволния резерв се удължава до 19.06.2015г. Срока за провеждане на конкурсите се удължава до 10.07.2015г.

ОБЯВА за приемане на български граждани в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти във ВВС и ВМС

за конкурс през 2015 г. Файлове за изтегляне 17.03.2015  

Район "Източен" обявява свободни позиции по "Помощ в дома"

Администрацията на район „Източен обявява свободни позиции за работа по Проект „Помощ в дома“ за следните длъжности: сътрудник социални дейности  в социално прдприятие – 1бр. домашен санитар – 1бр. Подробности относно обявата, необходими документи и изисквания, както и заявление, можете…

Проект "Помощ в дома" набира нови служители

ОБЯВЛЕНИЕ Район „Източен“ като бенефициент по Проект „Помощ в дома“ обявява свободни позиции за следните длъжности: сътрудник социални дейности в социално предприятие – 1бр. по чл. 68 ал. 1 т. 1 от Кодекса на труда домашен санитар – 1бр. по…

Набиране на служители по проект "Помощ в дома"

Обява за набиране на нови служители по Проект „Помощ в дома“ Информация и неоходими документи, както и заявление за кандидатстване, може да намерите в прикачените документи! Файлове за изтегляне: Заявление за кандидатстване Информация за кандидатстване