Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Обяви

6430621687325612

Район "Източен" обявява конкурс за „Шофьор на специализиран транспорт за хора с увреждания“

О Б Я В А Район „Източен“ – Община Пловдив, във връзка с изпълнение на дейност 2 „Подбор на персонал в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в район „Източен“-община Пловдив“…

6430621687325612

Район "Източен" обявява конкурс за „Шофьор на специализиран транспорт за хора с увреждания“

О Б Я В А Район „Източен“ – Община Пловдив, във връзка с изпълнение на дейност 2 „Подбор на персонал в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в район „Източен“-община Пловдив“…

ОБЯВЯВАНЕ НА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ОТ СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ

ОБЯВЯВАНЕ НА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ОТ СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА,ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС. Файлове за изтегляне: ОБЯВА…

ОБЯВЯВАНЕ НА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ОТ ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ

ОБЯВЯВАНЕ НА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ОТ ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА,ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС. Файлове за изтегляне: ВОЕННОВЪЗДУШНИ СИЛИ ВОЕННОВЪЗДУШНИ…

ОБЯВЯВАНЕ НА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В НАЦИОНАЛНАТА ГВАРДЕЙСКА ЧАСТ

ОБЯВЯВАНЕ НА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В НАЦИОНАЛНАТА ГВАРДЕЙСКА ЧАСТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА,ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС Файлове за изтегляне: ОБЯВА ЗА…

6430621687325612

Обява за конкурс за: Обучител по методика на услугите,Обучител по здравни и домашни грижи и Супервайзор

О Б Я В А Район „Източен“ – Община Пловдив, във връзка с изпълнение на дейност 3 „Обучение и супервизия на персонала за предоставяне на услугите“ по проект № BG05M9OP001-2.002-0218-C001 – „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ – РАЙОН „ИЗТОЧЕН“, който се осъществява с…

6430621687325612

Обява за свободни позиции: Домашен помощник, Личен асистент, Медицинска сестра, Психолог, Рехабилитатор и Социален асистент по проект - ВG05M9OP001-2.002-0218-C001

Във връзка с изпълнението на проект „Независим живот-Район „Източен“ по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ -ВG05M9OP001-2.002-0218-C001 – „Независим живот“,която се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,съфинансирана от Европейския социален фонд на Еврапейския…

6430621687325612

Район „Източен” като бенефициент на Проект „ Независим живот – Район „Източен” обявява свободни позиции за следните длъжности:"Личен асистент"-2 броя и "Домашен помощник"-1 брой

ОБЯВА №1   Район „Източен” като бенефициент на Проект „ Независим живот – Район „Източен” обявява свободни позиции за следните длъжности: ДЛЪЖНОСТ:  ЛИЧЕН АСИСТЕНТ БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 1 МЯСТО НА РАБОТА:  ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО  ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ…

6430621687325612

Обява за две свободни позиции: Социален работник и Сътрудник социална работа по Проект BG05M9OP001-2.002-0218-С001- „ Независим живот – Район „Източен”

 Във връзка с изпълнението на  Проект BG05M9OP001-2.002-0218-С001- „ Независим живот – Район „Източен” финансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „ Независим живот”, администацията обявява 2 /две/ свободни позиции за следните длъжности: Социален работник и Сътрудник социална работа….

ОБЯВА за приемане на български граждани в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти във ВВС и ВМС

Срока за подаване на документи за кандидатстване за служба в доброволния резерв се удължава до 19.06.2015г. Срока за провеждане на конкурсите се удължава до 10.07.2015г.