Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Обяви

Проект за изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв.21, по плана на кв."Изгрев"-гр.Пловдив и Проект за изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв.9, по плана на кв."Дружба"-гр.Пловдив.

Обява

6430621687325612

Район „Източен” като бенефициент на Проект „ Независим живот – Район „Източен” обявява свободна позиция за следната длъжност:

ДЛЪЖНОСТ:  ЛИЧЕН АСИСТЕНТ БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 1 МЯСТОТО Е СВОБОДНО, СЧИТАНО ОТ: 25.07.2016г. МЯСТО НА РАБОТА:  ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО  ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА ИЛИ В ДОМАШНА СРЕДА  НА УЛ. „ ЛОТОС „ 1 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА: …

6430621687325612

Район „Източен" като бенефициент на Проект „ Независим живот - Район „Източен" обявява свободна позиция за следната длъжност: РЕХАБИЛИТАТОР

ОБЯВА Район „Източен“ като бенефициент на Проект „ Независим живот – Район „Източен“ обявява свободна позиция за следната длъжност: 1.       ДЛЪЖНОСТ: РЕХАБИЛИТАТОР 2.       БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 1 3.       МЯСТОТО Е СВОБОДНО, СЧИТАНО ОТ: 01.07.2016г. 4.        МЯСТО НА РАБОТА: ЦЕНТЪР ЗА…

6430621687325612

Район "Източен" обявява конкурс за „Шофьор на специализиран транспорт за хора с увреждания“

О Б Я В А Район „Източен“ – Община Пловдив, във връзка с изпълнение на дейност 2 „Подбор на персонал в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в район „Източен“-община Пловдив“…

6430621687325612

Район "Източен" обявява конкурс за „Шофьор на специализиран транспорт за хора с увреждания“

О Б Я В А Район „Източен“ – Община Пловдив, във връзка с изпълнение на дейност 2 „Подбор на персонал в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в район „Източен“-община Пловдив“…

ОБЯВЯВАНЕ НА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ОТ СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ

ОБЯВЯВАНЕ НА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ОТ СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА,ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС. Файлове за изтегляне: ОБЯВА…

ОБЯВЯВАНЕ НА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ОТ ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ

ОБЯВЯВАНЕ НА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ОТ ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА,ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС. Файлове за изтегляне: ВОЕННОВЪЗДУШНИ СИЛИ ВОЕННОВЪЗДУШНИ…

ОБЯВЯВАНЕ НА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В НАЦИОНАЛНАТА ГВАРДЕЙСКА ЧАСТ

ОБЯВЯВАНЕ НА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В НАЦИОНАЛНАТА ГВАРДЕЙСКА ЧАСТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА,ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС Файлове за изтегляне: ОБЯВА ЗА…

6430621687325612

Обява за конкурс за: Обучител по методика на услугите,Обучител по здравни и домашни грижи и Супервайзор

О Б Я В А Район „Източен“ – Община Пловдив, във връзка с изпълнение на дейност 3 „Обучение и супервизия на персонала за предоставяне на услугите“ по проект № BG05M9OP001-2.002-0218-C001 – „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ – РАЙОН „ИЗТОЧЕН“, който се осъществява с…

6430621687325612

Обява за свободни позиции: Домашен помощник, Личен асистент, Медицинска сестра, Психолог, Рехабилитатор и Социален асистент по проект - ВG05M9OP001-2.002-0218-C001

Във връзка с изпълнението на проект „Независим живот-Район „Източен“ по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ -ВG05M9OP001-2.002-0218-C001 – „Независим живот“,която се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,съфинансирана от Европейския социален фонд на Еврапейския…