Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Обяви

ОБЯВА

Обява от „Фьоникс Фарма“ ЕООД

Обява по проект Независим Живот - Район Източен

Обява по проект Независим Живот – Район Източен

Обява за конкурс за длъжността Главен инженер в Дирекция "Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство"

Обява за конкурс за длъжността Главен инженер в Дирекция „Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство“

Обява - набиране на кандидати за курс за начална военна подготовка

Обява – набиране на кандидати за курс за начална военна подготовка

Обява

Обява

Обява

Обява

Обява

Обява

Обява за конкурс за длъжност Главен инженер в Дирекция "Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство"

Обява за конкурс за длъжност Главен инженер в Дирекция „Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство“

ОБЯВА - ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ ЗА ЛИЦА ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА

Обява Приложение № 1 Приложение № 2 Приложение № 3

ОБЯВА ЗА СВОБОДНА ПОЗИЦИЯ ПО ПРОЕКТ "РАСТЕМ ЗАЕДНО"

Район „Източен” като бенефициент на Проект „Растем заедно“ обявява  свободна позиция за следната длъжност:“музикален педагог“ . Документите на кандидатите ще се приемат от 06.02.2017г. до 10.02.2017г. в сградата на районната администрация,стая №23. Файлове за изтегляне Заявление Обява Музикален педагог