Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Обяви

Обява

Обява

Обява за свободни позиции по проект ,,Растем заедно"

Обява Медиатор

Обява

Обява

Обява от "ЕВН България Топлофикация" ЕАД

Обява

ОБЯВА

Обява от „Фьоникс Фарма“ ЕООД

Обява по проект Независим Живот - Район Източен

Обява по проект Независим Живот – Район Източен

Обява за конкурс за длъжността Главен инженер в Дирекция "Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство"

Обява за конкурс за длъжността Главен инженер в Дирекция „Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство“

Обява - набиране на кандидати за курс за начална военна подготовка

Обява – набиране на кандидати за курс за начална военна подготовка

Обява

Обява

Обява

Обява