Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Обяви

Обява - набиране на кандидати за курс за начална военна подготовка

Обява – набиране на кандидати за курс за начална военна подготовка

Обява

Обява

Обява

Обява

Обява

Обява

Обява за конкурс за длъжност Главен инженер в Дирекция "Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство"

Обява за конкурс за длъжност Главен инженер в Дирекция „Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство“

ОБЯВА - ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ ЗА ЛИЦА ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА

Обява Приложение № 1 Приложение № 2 Приложение № 3

ОБЯВА ЗА СВОБОДНА ПОЗИЦИЯ ПО ПРОЕКТ "РАСТЕМ ЗАЕДНО"

Район „Източен” като бенефициент на Проект „Растем заедно“ обявява  свободна позиция за следната длъжност:“музикален педагог“ . Документите на кандидатите ще се приемат от 06.02.2017г. до 10.02.2017г. в сградата на районната администрация,стая №23. Файлове за изтегляне Заявление Обява Музикален педагог  

6430621687325612

Район „Източен” като бенефициент на Проект „ Независим живот – Район „Източен” обявява свободна позиция за следната длъжност:

ОБЯВА   Район „Източен” като бенефициент на Проект „ Независим живот – Район „Източен” обявява свободни позиции за следните длъжности: ДЛЪЖНОСТ:  ЛИЧЕН АСИСТЕНТ БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 1 МЯСТО НА РАБОТА:  ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО  ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В…

6430621687325612

Район „Източен” като бенефициент на Проект „ Независим живот – Район „Източен” обявява свободни позиции за следните длъжности:

ОБЯВА №1 ДЛЪЖНОСТ:  ЛИЧЕН АСИСТЕНТ БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 1 МЯСТО НА РАБОТА:  ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО  ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА ИЛИ В ДОМАШНА СРЕДА  НА УЛ. „ ЛОТОС „ 1 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:  ИЗВЪРШВА ЕЖЕДНЕВНИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С…

ОБЯВА ЗА СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ ПО ПРОЕКТ "РАСТЕМ ЗАЕДНО"

Район „Източен” като бенефициент на Проект „Растем заедно“ обявява следните свободни позиции за длъжностите:“музикален педагог“ и „педагог изобразително изкуство“. Документите на кандидатите ще се приемат от 12.12.2016г. до 16.12.2016г. в сградата на районната администрация,стая №23. Файлове за изтегляне: Заявление Обява Музикален…