Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Обяви

Списък на недопуснатите кандидати за провеждане на конкурса за длъжността "Старши експерт в дирекция "Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство"

Списък на недопуснатите кандидати за провеждане на конкурса за длъжността „Старши експерт в дирекция „Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство“

Обява за заинтересованите лица и общественост

Обява

Обява за конкурс за длъжност Старши експерт в дирекция "Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство"

Обява

Обявление за замяна на имот - собственост на Община Пловдив, съгласно решение No. 111, взето с протокол No. 4/17.03.2016 г.

Обявление

Обявление за замяна на имот - собственост на Община Пловдив, съгласно решение No. 112, взето с протокол No. 4/17.03.2016 г.

Обявление

РАЙОН "ИЗТОЧЕН" - ОБЩИНА ПЛОВДИВ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

РАЙОН „ИЗТОЧЕН“ – ОБЩИНА ПЛОВДИВ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Обява от "ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД за инвестиционно предложение - изграждане на СКЛАД ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА

Обява

Обява от "Атинвестмънт" ООД

Обява

Oбява за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършели граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Обява

Oбява

Oбява