Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Обяви

Oбява за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършели граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Обява

Oбява

Oбява

Обява

Обява

Обява за свободни позиции по проект ,,Растем заедно"

Обява Медиатор

Обява

Обява

Обява от "ЕВН България Топлофикация" ЕАД

Обява

ОБЯВА

Обява от „Фьоникс Фарма“ ЕООД

Обява по проект Независим Живот - Район Източен

Обява по проект Независим Живот – Район Източен

Обява за конкурс за длъжността Главен инженер в Дирекция "Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство"

Обява за конкурс за длъжността Главен инженер в Дирекция „Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство“

Обява - набиране на кандидати за курс за начална военна подготовка

Обява – набиране на кандидати за курс за начална военна подготовка