Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Обяви

Обявление за замяна на имот - собственост на Община Пловдив, съгласно решение No. 111, взето с протокол No. 4/17.03.2016 г.

Обявление

Обявление за замяна на имот - собственост на Община Пловдив, съгласно решение No. 112, взето с протокол No. 4/17.03.2016 г.

Обявление

РАЙОН "ИЗТОЧЕН" - ОБЩИНА ПЛОВДИВ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

РАЙОН „ИЗТОЧЕН“ – ОБЩИНА ПЛОВДИВ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Обява от "ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД за инвестиционно предложение - изграждане на СКЛАД ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА

Обява

Обява от "Атинвестмънт" ООД

Обява

Oбява за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършели граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Обява

Oбява

Oбява

Обява

Обява

Обява за свободни позиции по проект ,,Растем заедно"

Обява Медиатор

Обява

Обява