Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Обяви

Обявление

Обявление

Обява за среща за обществено обсъждане

Обява за среща за обществено обсъждане

Обява за свободна позиция за длъжност Учител в детска градина

Обява Заявление

Обява от "Комак инженеринг" ЕООД

Обява

Обява - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА „РЕГИОНАЛНО ПРЕДИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ /РПИП/ ЗА ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД, ГР. ПЛОВДИВ /“ВиК“ ЕООД, ГР. ПЛОВДИВ“/“

Обява Приложение

Обява от Димитър Стоянов Стоянов, гр. Пловдив, бул. "Марица" No. 146, ет.3, ап.7

Обява

Списък на допуснатите кандидати за провеждане на конкурса за длъжността "Старши експерт в дирекция "Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство"

Списък на допуснатите кандидати за провеждане на конкурса за длъжността „Старши експерт в дирекция „Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство“

Списък на недопуснатите кандидати за провеждане на конкурса за длъжността "Старши експерт в дирекция "Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство"

Списък на недопуснатите кандидати за провеждане на конкурса за длъжността „Старши експерт в дирекция „Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство“

Обява за заинтересованите лица и общественост

Обява

Обява за конкурс за длъжност Старши експерт в дирекция "Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство"

Обява