Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Контакти

Адрес: бул. "Шести Септември" № 274
Тел.: +359 32 601 060
Факс: +359 32 631 610

Приемно време: Всеки ден от 10 - 12 ч.
e-mail: iztochen_bg@abv.bg


ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ НА РАЙОН „ИЗТОЧЕН"

Централа – 032 / 601-060 ; Fax – 032 / 631-610

Длъжност Име, фамилия Кабинет Приемно време Служебен телефон e-mail
I Ръководство
1 Кмет Николай Георгиев Чунчуков  4 032/601-060

032/601-090

iztochen_bg@abv.bg
2 Заместник кмет Милка Тодорова - Добрикова  3 от 11.00 - до 12.00 ч. 032/601-060

032/601-066

 iztochen_bg@abv.bg
3 Заместник кмет Николай Киров  2 от 11.00 - до 12.00 ч. 032/601-060

032/601-065

 iztochen_bg@abv.bg
4 Заместник кмет  24 от 11.00 - до 12.00 ч. 032/601-060

032/601-083

5 Секретар  2  - 032/601-060

032/601-065

  II Обща администрация
Дирекция "Финансово счетоводни и стопански дейности"
6 Директор дирекция Стефка Чолакова 27 - 032/601-080
Отдел "Финанси и стопански дейности"
7 Началник отдел Анета Найденова - Рашкова 22 - 032/601-070
8 Главен експерт "Счетоводител" 22 - 032/601-080
9 Главен експерт "Образование и култура" Стефка Симеонова 14 - 032/601-082
10 Главен експерт "Стопански дейности" Венета Маркова 28 от 8.30 - до 17.00 ч. 032/601-068
11 Главен инспектор "Търговия и услуги" Анелия Попова 28 от 8.30 - до 17.00 ч. 032/601-068
12 Старши счетоводител Кичка Добревска 16 - 032/601-095
13 Старши специалист "Касиер" Светла Лесова 26 от 8.30 - до 17.00 ч. 032/601-088
Отдел "Административно правно обслужване, канцелария и човешки ресурси"
14 Началник отдел Майя Бахчеванова 9 - 032/601-071
15 Главен юрисконсулт 9 - 032/601-071
16 Главен експерт "Човешки ресурси" Радка Димитрова 16 - 032/601-095
17 Главен експерт "Административно обслужване и документооборот" Петя Пехливанова 23 от 8.30 - до 17.00 ч. 032/601-085
18 Главен специалист "Канцелария и контрол по решенията" Десислава Стойчева 4 - 032/601-060
 III  Специализирана администрация
 Дирекция "Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство"
19 Директор дирекция арх. Даниела Пухалева 5 от 14.00 - до 16.00 ч. 032/601-064
20  Главен експерт "Архитектура и градоустройство" арх. Мария Божанова 5 от 14.00 - до 16.00 ч. 032/601-064
21 Главен инспектор "Строителен контрол" инж. Николай Василев 7 от 8.30 - до 9.30 ч.

от 13.30 - до 14.30 ч.

032/601-081
22 Главен експерт "Пътна инфраструктура и благоустройство" инж. Стоянка Чолакова 18 - 032/601-077
23 Главен експерт "Инвестиционна политика" инж. Красимир Попов 18 - 032/601-077
24 Главен експерт "Електрификация" инж. Елена Русева 18 от 8.30 - до 9.30 ч.

от 13.30 - до 14.30 ч.

032/601-077
25 Старши специалист "Етажна собственост, кадастър и регулация" Анна Пенчева 10 от 9.00 - до 10.00 ч.

от 13.00 - до 14.00 ч.

032/601-072
26 Старши специалист "Кадастър и регулация" Еленка Иванова 10 от 9.00 - до 10.00 ч.

от 13.00 - до 14.00 ч.

032/601-072
27 Старши специалист "Устройствено планиране и подробни устройствени планове" Николай Мандиев 13 от 9.00 - до 10.00 ч.

от 13.00 - до 14.00 ч.

032/601-079
28 Старши специалист "Устройствено планиране и подробни устройствени планове" Бойка Чунчукова 13 от 9.00 - до 10.00 ч.

от 13.00 - до 14.00 ч.

032/601-079
29 Старши специалист Петранка Койчева 13 от 9.00 - до 10.00 ч.

от 13.00 - до 14.00 ч.

032/601-079
30 Старши специалист "Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство " Свобода Тафрова 18 - 032/601-077
  IV  Отдел "Гражданско административно обслужване и управление на собствеността"
31 Началник отдел Вили Желязкова 25 от 8.30 - до 17.00 ч. 032/601-084
32 Младши експерт "Стопански дейности" Дина Люцканова 28 от 8.30 - до 17.00 ч. 032/601-068
33 Младши експерт "Стопански дейности" Петя Янъкова 28 от 8.30 - до 17.00 ч. 032/601-068
34 Младши експерт "ГРАО" Антоанета Иванова 25 от 8.30 - до 17.00 ч. 032/601-084
35 Главен специалист "ГРАО" Хермине Семерджиян - Зарова 1 от 8.30 - до 17.00 ч. 032/601-062
36 Старши специалист "ГРАО" Илинка Черпокова 25 от 8.30 - до 17.00 ч. 032/601-084
37 Главен специалист "Информационно обслужване" 4 - 032/601-060
38 Главен специалист "Жилищно настаняване" Валя Кисьова 29 Вторник и четвъртък

от 9.00 - до 12.00 ч.

032/601-069
39 Старши специалист "Жилищно настаняване" Ангелина Ботевска 29 Вторник и четвъртък

от 9.00 - до 12.00 ч.

032/601-069
40 Старши специалист "Касиер" Миглена Барбова 26 от 8.30 - до 17.00 ч. 032/601-088
  V Дейност 898 - Други дейности по икономиката - местни дейности
 ДДИ - Счетоводство
41 Главен експерт "Счетоводител" Величка Митова 22 - 032/601-070
 ДДИ - Здравеопазване и социални дейности
42 Главен експерт "ЗСД" Мая Танева 15 - 032/601-073
ДДИ - Обслужващ персонал
43 Домакин и ОМП Ненчо Дойчевски 15 - 032/601-073
ДДИ - Незаконно строителство
44 Главен специалист "НС" Йовка Гудева 7 от 8.30 - до 9.30 ч. 032/601-081
 ДДИ - ГРАО
45 Старши специалист "ГРАО" Нешка Янчева

Светла Кръстева

25 от 8.30 - до 17.00 ч. 032/601-084
ДДИ - Жилищно настаняване
 VI Дейност 623 - Чистота - Местна дейност
46 Главен инспектор "Екология" Васко Василев 9 от 8.30 - до 9.30 ч. 032/601-071
47 Старши инспектор "Екология" Илияна Гаръбска 9 от 8.30 - до 9.30 ч 032/601-071
 VII Дейност 389 - Други дейности по образованието
48 Счетоводител Ели Захариева 21 - 032/601-076
49 Счетоводител Елена Сребрева 21 - 032/601-076
50 Счетоводител Маргарита Ангелова 19 - 032/601-074
51 Счетоводител Мариана Генова 20 - 032/601-075
52 Счетоводител Нели Щърбева 20 - 032/601-075
VIII Дейност 431 - Детски ясли и млечни кухни / счетоводство /
53 Главен счетоводител Никола Манолов 17 - 032/601-067
54 Касиер Донка Христова 17 - 032/601-067
 IX Дейност 219 - Други дейности по отбраната
55 Дежурен по район Любомир Мутин Входа на сградата - 032/601-061
56 Дежурен по район Неделчо Гачев Входа на сградата - 032/601-061
57 Дежурен по район Димитър Димитров Входа на сградата - 032/601-061
58 Дежурен по район Георги Кърмазиев Входа на сградата - 032/601-061
X Други служители извън структурата на Район "Източен"
59 Секретар МКБППМН Мария Никовска 12 - 032/601-078
60 Главен експерт "Предварителен контрол" Илияна Налбантова 12 - 032/601-078
 XI Военен отдел
61 Старши експерт Емил Попов 8 Вторник и четвъртък

от 9.00 - до 12.00 ч.

от 13.00 - до 16.30 ч.

032/626-718