Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Закони

  1. Администратовнопроцесуален кодекс
  2. ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ
  3. Закон за администрацията
  4. Закон за достъп до обществена информация
  5. Закон за защита на класифицираната информация
  6. Закон за защита на личните данни
  7. Закон за местното управление и местната администрация
  8. Закон за собствеността
  9. Закон за управление на етажната собственост
  10. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация