Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Правилници на Район Източен, Община Пловдив

  1. Устройствен правилник на администрацията на район "Източен"
  2. Вътрешни правила за реда и организацията на административното обслужване на граждани и фирми в район "Източен"
  3. Харта на клиента